Atlīdzības pieteikšana

Esmu informēts, ka AAS “CBL Life” apstrādā personas datus lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pieņemšanai un apdrošināšanas atlīdzības izmaksai, paredzot, ka tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Privātuma aizsardzības noteikumiem.

Informācija par negadījumu

Informācija par apdrošināto

Atlīdzību izmaksāt