Rekvizīti un iesniegumu formas

SIA "Citadele Leasing"
Republikas laukums 2A
LV-1010, Rīga, Latvija
Reģ. Nr.: 40003423085
PVN Reģ.Nr.: LV40003423085
Citadele banka AS
SWIFT kods: PARXLV22
Multivalūtu konts: LV10PARX0012849810003
+371 6701 0000
lizings@citadele.lv

SIA "Citadele Factoring"
Republikas laukums 2A
LV-1010, Rīga, Latvija
Reģ. Nr. 50003760921
PVN Reģ. Nr.: LV50003760921
Citadele banka AS
SWIFT kods: PARXLV22
Multivalūtu konts: LV90PARX0008230150001
+371 6701 0000
lizings@citadele.lv

Darījuma pieteikumi

Līzinga pieteikums
Privātpersonas galvotāja pieteikums

Līzinga iesniegumi

Iesniegums par izbraukšanas pilnvaras izsniegšanu
Iesniegums par apakšnomu
Iesniegumus par gala rēķina izrakstīšanu
Iesniegums saziņai pa epastu
Iesniegums par papildu rēķina izrakstīšanu
Iesniegums par līzinga/nomas saistību nodošanu
Brīvas formas iesniegums

Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālā atļauja (Citadele Leasing licence)
Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālā atļauja (Citadele Factoring licence)