Citadele līzings un faktorings SIA rekvizīti un iesniegumu formas

Juridiskā adrese

Citadele līzings un faktorings SIA 
Republikas laukums 2A 
LV-1010, Rīga, Latvija 
Reģ. Nr.: 50003760921 
PVN Reģ. Nr.: LV50003760921

Faktiskā adrese

Citadele līzings un faktorings 
Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 
Reģ. Nr. 50003760921 
+371 67778777 
lizings@citadele.lv

Norēķinu rekvizīti

Citadele banka AS 
SWIFT kods: PARXLV22 
Multivalūtu konts: LV90PARX0008230150001

Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālā atļauja (Licence)
Privātuma aizsardzības noteikumi

Darījuma pieteikumi

Līzinga pieteikums
Privātpersonas galvotāja pieteikums

Iesniegumi

Iesniegums pamatsummas atlikšanai
Iesniegums par līzinga līguma saistību izpildi
Iesniegums par dzīvesvietas adreses maiņu
Iesniegums par izbraukšanas pilnvaras izsniegšanu
Iesniegums par līguma saistību pārņemšanu
Iesniegums par parāda atmaksas līguma noslēgšanu
Brīvas formas iesniegums
Piekrišana datu apstrādei VSAA
Pieteikums „Citadele līzings un faktorings” elektroniskā rēķina saņemšanai