Noguldījumu gada procentu likmes

privātpersonām un juridiskām personām

Termiņdepozīts

Ar % izmaksu termiņa beigās, noformējot internetbankā un filiālēs

Min. summa 6 mēn. 9. mēn. 1 g. 1.5 g. 2 g. 3 g. 5 g.
150 EUR 0.15 % 0.15 % 0.20 % 0.20 % 0.20 % 0.20 % 0.20 %
200 USD 0.10 % 0.30 % 0.50 % 0.50 % 0.80 % 1.00 % 1.00 %

Likmes spēkā no 01.08.2022.

Ar % izmaksu katru mēnesi, noformējot internetbankā un filiālēs

Min. summa 6 mēn. 9. mēn. 1 g. 1.5 g. 2 g. 3 g. 5 g.
150 EUR 0.15 % 0.15 % 0.20 % 0.20 % 0.20 % 0.20 % 0.20 %
200 USD 0.10 % 0.30 % 0.50 % 0.50 % 0.79 % 0.99 % 0.98 %

Likmes spēkā no 01.08.2022.

Komisijas maksa par termiņdepozīta līguma pirmstermiņa izbeigšanu 1% no termiņdepozīta pamatsummas*

 

Krājkonts+

Noguldījumiem Krājkonts+ virs 15 000 EUR, gada procentu likme - 0,40 %! Piedāvājums spēkā no 18.07.2022.

Pakalpojums Cena
Gada procentu likmes: Privātpersonām: EUR 0.40%**, EUR 0.00%, USD 0.05%
Gada procentu likmes: Juridiskām personām: EUR 0.00%, USD 0.05%
Krājkonts+ atvēršana, slēgšana Bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Krājkonts+, brīdinot Citadeli 35 kalendārās dienas iepriekš Kā par maksājumu no norēķinu konta
Līdzekļu pārskaitīšana no Krājkonts+, nebrīdinot Citadeli 35 kalendārās dienas iepriekš 1% + kā par maksājumu no norēķinu konta

Likmes spēkā no 18.07.2022.

 

Pilngadības krājkonts (jauni līgumi netiek slēgti no 02.12.2019)

  • Gada procentu likmes: EUR 0.05%, USD 0.05%, GBP 0.05%.

 


Likmes spēkā līdz 5 000 000 EUR vai šīs summas ekvivalentam citā valūtā. Depozītiem virs minētās summas procentu likmes tiek noteiktas vienojoties. 5 000 000 EUR vai šīs summas ekvivalentu veido termiņdepozītos un krājkontos noguldīto klienta vai saistīto klientu grupas kopējais naudas līdzekļu atlikums.

Procentu likmes ir mainīgas.

* Izņemot termiņdepozītu pirms termiņa beigām, aprēķinātie procenti netiek izmaksāti un jau izmaksātie procenti tiks ieturēti no izmaksājamās depozīta pamatsummas.
** Paaugstinātā EUR likme attiecās tikai uz summu, kas pārsniedz 15 000 EUR. Piedāvājums spēkā no 18.07.2022.