Pensiju plānu līdzekļu pārvaldītāja IPAS “CBL Asset Management”

komentārs par 2018. gada pensiju plānu darbības rezultātiem

2018. gads finanšu tirgos iesākās līdzīgi kā pagāja viss 2017. gads – naudai plūstot riska aktīvos. Taču jau februārī investoru interese par risku apsīka, jo ekonomikas datu plūsma strauji mainīja temperatūru, gada laikā kļūstot arvien vēsākai. Galvenie globālā atvēsuma iemesli bija ASV iniciētā protekcionisma kampaņa, kā arī specifiskie iekšējas dabas apstākļi Eiropā. Satraukumu investoros raisīja arī pasaules galveno centrālo banku virzība ierobežojošākas monetārās politikas virzienā.

Minēto faktoru kombinācija visa gada laikā uzturēja lejupvērstu spiedienu uz pasaules akciju tirgiem un augstāka riska obligāciju segmentiem. ASV akcijas gada laikā nokrita relatīvi mazāk, bet Eiropas un attīstības valstu akcijas – daudz straujāk. No riska aktīvu krituma šoreiz, diemžēl, nepasargāja arī tā saucamie “drošības aktīvi”. ASV valdības papīru cenas krita saistībā ar vairākkārtēju bāzes likmju pacelšanu, bet riska prēmiju kāpums radīja papildus spiedienu uz investīciju reitinga kompāniju obligācijām. Nelielus plusus 2018. gadā spēja uzrādīt retais segments, piemēram, mazienesīgie Vācijas valsts parāda vērtspapīri.

Visaptveroši un strauji cenu kritumi, lai cik nepatīkami tie būtu, palielina finanšu tirgu nākotnes atdeves potenciālu un rada augsni pievilcīgām ieguldījumu iespējām. Jau 2018. gada paša izskaņā parādījās pirmās stabilizācijas pazīmes, un, finanšu tirgiem nomierinoties, pasaules akciju un riska obligāciju segmenti ir spējīgi strauji atgūt zaudēto. Taču ilgāka termiņa tendences būs atkarīgas no ASV attiecībām ar galvenajiem tirdzniecības partneriem, it īpaši, ar Ķīnu. Investoru uzmanības fokusā atradīsies arī centrālās bankas un to realizētā monetārā politika. Un, pāri visam – ekonomisko datu plūsmas no pasaules galvenajiem reģioniem – ASV, Eiropas un Āzijas. Minēto faktoru ietekme uz finanšu tirgiem var būt gan labvēlīga, gan nelabvēlīga.

2019. gadā pārvaldītājs turpinās ieguldīt līdzekļus dažādos reģionos un aktīvu klasēs ar mērķi veidot potenciālās atdeves un riska ziņā sabalansētu ieguldījumu portfeli. Lielāko daļu ieguldījumu joprojām veidos vērtspapīri ar fiksētu ienesīgumu, galvenokārt, tādi, kas sevī ietver noteiktu riska komponenti ar atbilstošu riska prēmiju. Lai kāpinātu sagaidāmo atdevi, pārvaldītājs arī turpmāk turpinās rūpīgi sekot līdzi norisēm akciju tirgos ar mērķi izmantot tur radušās iespējas.