Pensiju plānu līdzekļu pārvaldītāja IPAS “CBL Asset Management”

komentārs par 2016. gada pensiju plānu darbības rezultātiem

Nav reti tie gadījumi, kad atskatoties uz notikumiem pasaules ekonomikā un finanšu tirgos, nākas secināt, ka atskaites periods ir bijis “satraukumiem un izaicinājumiem pārpilns”. Un tieši tāds atkal ir bijis arī 2016. gads.

Gada ievadā, turpinoties dramatiskajam cenu kritumam enerģijas, metālu un citu izejvielu tirgos, savu apogeju sasniedza bažas par no resursu ieguves atkarīgo valstu un sektoru dzīvotspēju. To papildināja raizes par Ķīnas valdības spēju veiksmīgi vadīt ekonomiku nozīmīgu pārmaiņu un stresa laikos. Gada vidū sekoja Lielbritānijas Brexit referenduma iznākuma šoks, bet gada noslēgumā pasaules politiskā vide sagādāja vēl vienu pārsteigumu, par nākamo ASV prezidentu ievēlot ļoti neviennozīmīgi vērtēto Donaldu Trampu.

Tomēr pasaules ekonomikai un tirgiem ar šiem izaicinājumiem izdevās tikt galā pārsteidzoši veiksmīgi. Izejvielu cenas pārstāja krist un līdz pat gada beigām mērķtiecīgi atkopās, Ķīnas ekonomika turpināja augt, pateicoties papildus valdības stimuliem, Eiropas uzņēmēju noskaņojums demonstrēja pārsteidzošu noturību pret Brexit potenciālajiem riskiem (lielā mērā pateicoties monetāriem stimuliem no Eiropas un Anglijas centrālo banku puses), un arī ASV vēlēšanu rezultāts neatnesa tādus postījumus, kā pirms tam daudzi baidījās (drīzāk otrādi). Pasaules ekonomika ne tikai nesabremzējās, bet gada beigās pat nostājās uz paātrinājuma sliedēm, bet finanšu tirgos naudas plūsmas pavērsās riskanto aktīvu virzienā.

Galu galā, no vērtspapīru tirgus rezultātu viedokļa 2016. gads izvērtās negaidīti labs - tirgus svārstīgums pieturējās augsts, bet pozitīvu investīciju atdevi gada ietvaros ģenerēja vairums no pasaules finanšu tirgus segmentiem. Augstākās kredītkvalitātes vērtspapīri – ASV un Vācijas valdību obligācijas – sniedza atdevi attiecīgi 1% un 4% apmērā. Pasaules fiksēta ienesīguma tirgiem pērn palīdzēja arī riska prēmiju samazināšanās. Piemēram, ASV investīciju reitinga korporatīvo obligāciju atdeve gada ietvaros bija 5%, bet attīstības valstu valdību obligāciju indeksi gada laikā uzkāpa par aptuveni 10%. Akciju tirgos atdeve svārstījās no 11% attīstības valstīs un ASV līdz tikai 2% Eiropā.

2017. gadā Pārvaldītājs turpinās ieguldīt līdzekļus dažādos reģionos un aktīvu klasēs ar mērķi veidot potenciālās atdeves un riska ziņā sabalansētu ieguldījumu portfeli. Pārvaldītājs uzskata, ka atzīstama ilgtermiņa investīciju rezultāta pamatā ir ne tikai straujš ieguldījumu vērtības pieaugums vispārēja optimisma apstākļos, bet arī ierobežoti zaudējumi brīžos, kad pasaules finanšu tirgos iestājas nelabvēlīgs klimats. Lielāko ieguldījumu daļu nemainīgi veidos vērtspapīri ar fiksētu ienesīgumu, liekot uzsvaru uz tādiem instrumentiem, kuri sevī ietver riska komponenti ar atbilstošu riska prēmiju. Sagaidāmās atdeves kāpināšanai Pārvaldītājs rūpīgi sekos līdzi akciju tirgus norisēm ar mērķi izmantot tur radušās iespējas.