Informācija klientiem saistībā ar kara darbībām Ukrainā

Kas notiks ar manām finansēm Citadelē, ja mūs skars draudi?

Citadele strādā kā ierasti, tāpēc mūsu klientiem nav pamata bažām. Katrai Baltijas valstij ir izstrādāts savs rīcības plāns ārkārtas situācijām. Mēs cieši sadarbojamies ar valsts amatpersonām un starptautiskajiem partneriem. Visas bankas sadarbojas ar Latvijas Banku un Finanšu kapitāla tirgus komisiju (FKTK), lai koordinētu un nodrošinātu pārredzamu finanšu sistēmu. Ņemot vērā ģeopolitiskos apstākļus, mēs iesakām būt sevišķi kritiskiem pret informāciju un paļauties tikai uz uzticamiem avotiem, lai izvairītos no provokācijām un dezinformācijas.

Citadelē ir izstrādāts un pārbaudīts ārkārtas rīcības plāns, kurā mēs nodrošinām, ka katra klienta informācija, finanšu līdzekļi un bankas sniegtie finanšu pakalpojumi ir aizsargāti. Klienti var paļauties uz mūsu profesionalitāti, jo klientu finanšu aizsardzība ir mūsu augstākā prioritāte. Turklāt banku aizsardzības sistēma ir izstrādāta un ieviesta visās ES valstīs. Ja noguldījumu nevar izmaksāt kredītiestāde, to veic vietējais Noguldījumu garantiju fonds līdz 100 000 EUR vienam noguldījumam (tas attiecas gan uz noguldījumiem, gan norēķinu kontu, algu kontu, krājkontu u.c.).

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?