Citadeles Biznesa portāls

Kā rīkoties, ja neizdodas piekļūt Biznesa portālam?

Ja esi darbinieks, kurš pārstāv uzņēmumu un tev neizdodas autorizēties Biznesa portālā, izmantojot internetbanku, veic šādus soļus:

  • internetbankas līgumā vai pie paraksttiesīgās personas pārliecinies, vai tev ir piešķirtas tiesības piekļūt uzņēmuma kontam un trešo pušu vietnēm.
    Biznesa portālam var piekļūt tikai tie lietotāji, kurus uzņēmums ir pilnvarojis savā vārdā autorizēties trešo personu un bankas interneta vietnēs;
  • uzņēmuma vadītājam un/vai paraksttiesīgajai personai internetbankā ir jāiesniedz brīvas formas rīkojums, kurā jānorāda, kuram lietotājam ir nepieciešamas atbilstošās tiesības identificēties uzņēmuma vārdā trešo personu un bankas interneta vietnēs;
  • ja pēc pirmajiem diviem soļiem joprojām neizdodas autorizēties Biznesa portālā, lūdzam uzņemt ekrānšāviņus no autorizācijas sesijas un sazināties ar mūsu klientu atbalsta komandu.

Ja esi fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību (pašnodarbinātā persona) neveiksmīgas autorizēšanās gadījumā, iesniedz brīvas formas rīkojumu internetbankā,  kurā informē mūs par tavu nodarbinātības statusu un vēlmi saņemt piekļuvi Biznesa portālam, autorizējoties caur savu internetbanku.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?