Līzings

Vai ar līzingā iegādātu automašīnu drīkst braukt ārpus Latvijas?

Ar automašīnu, kas iegādāta līzingā, drīkst doties ārpus Latvijas Republikas.

Lai iebrauktu ES valstu teritorijā (tajā skaitā Baltijas valstīs) pilnvara no līzinga kompānijas nav obligāta.

Pilnvara nepieciešama izbraukšanai uz NVS valstīm.

Pilnvaras izsniegšanas maksa ir noteikta Cenrādī. Klientiem, kuriem KASKO noformēta pie CL Insurance Broker, pilnvara ir bez maksas.

Pilnvaras saņemšanas nosacījumi:

  • Jāiesniedz spēkā esoša KASKO polise, kurā iekļautas tās valstis, kuru robežas plānots šķērsot. Gadījumā, ja KASKO polises segumā nav šo valstu, tad jāsagatavo KASKO polises pielikums uz vēlamo termiņu, iekļaujot nepieciešamās valstis.  
  • Ja uz tehniskās pases ir palicis mūsu vecais nosaukums SIA “Unicredit Leasing” vai SIA “Citadele līzings un faktorings”, tad tas ir jānomaina uz mūsu aktuālo nosaukumu. Izmaksas par CSDD tehniskās pases maiņu tiks kompensētas. Šis punkts attiecas tikai uz NVS teritoriju. ES valstu teritorijā tehniskās pases maiņa nav obligāta.
  • Nevar būt kavēti līzinga maksājumi.
  • Jāiesniedz aizpildīts un parakstīts Iesniegums pilnvaras saņemšanai, izbraukšanai no valsts.

Pilnvaras sagatavošanai nepieciešamo iesniegumu ar pielikumiem jānosūta uz e-pastu lizings@citadele.lv un tā tiks sagatavota divu darba dienu laikā no dokumentu atsūtīšanas brīža.

UZMANĪBU!
Ņemot vērā nestabilo situāciju Ukrainā, iespējamos karadarbības draudus, izbraukšanas pilnvaras uz šīm valstīm neizsniedzam - Krievija, Baltkrievija, Ukraina, arī pie nosacījuma, ja šī valsts iekļauta apdrošināšanas teritoriālā segumā. Spēkā līdz atsaukumam.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?