Līzings

Kas jādara, ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums?

Ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums (CSNg), ir nepieciešams:

  1. par to paziņot Valsts policijai vai arī noformēt Saskaņoto paziņojumu*,
  2. nekavējoties pieteikt apdrošināšanas gadījumu savā apdrošināšanas kompānijā,
  3. apdrošināšanas kompānija novērtēs automašīnas bojājumus, noteiks zaudējumu apmēru, akceptēs remontdarbu tāmi vai izmaksās apdrošināšanas atlīdzību.

* Saskaņoto paziņojumu var noformēt gadījumos, ja CSNg ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, ja abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji var vienoties par CSNg apstākļiem, ja nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?