Līzings

Ar ko atšķiras operatīvais līzings no finanšu līzinga?

Finanšu līzings ir līzinga veids, kura laikā klients ar ikmēneša maksājumiem sedz visu automašīnas vērtību, pēc tam kļūstot par tās īpašnieku. Līzinga perioda laikā klients pilnībā sedz automašīnas vērtību, kā arī maksā aprēķinātos procentus. Ar Līzinga pēdējo ikmēneša maksājumu, klients ir norēķinājies ar Citadele līzingu par līzinga pakalpojumu. Līzinga kompānija veic elektroniskas atzīmes nodošanu CSDD e- sistēmā par īpašuma tiesību maiņu no Līzinga kompānijas par labu turētājam jeb klientam. Pēc atzīmes veikšanas klientam ir pienākums 5  dienu laikā pieņemt automašīnu savā īpašumā, nomainot automašīnas tehnisko pasi.

Operatīvais līzings pēc būtības ir ilgtermiņa noma. Līzinga perioda laikā klients maksā nomas maksu, kas veidojas kā starpība starp automašīnas iegādes vērtību un noteikto atlikušo vērtību. Klients līguma termiņa laikā samaksā tikai daļu no automašīnas cenas, izmaksājot tās amortizācijas jeb nolietojuma vērtību. Operatīvā līzinga gadījumā automašīna pēc līzinga perioda beigām automātiski nepāriet klienta īpašumā. Beidzoties līguma periodam, klients var automašīnu izpirkt par tās atlikušo vērtību, nodod izpirkuma tiesības trešajai personai vai arī atdot to atpakaļ pārdevējam (dīlerim).

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?