Līzings

Kā veidojas kopējā summa, kas jāmaksā klientam (patērētājam)?

Kopējo summu veido finansējuma summa un finanšu līzinga kopējās izmaksas (visas izmaksas, t. sk. procentu maksājumi, komisijas maksas). Kopējā summa, kas jāmaksā klientam (patērētājam) tiek aprēķināta līzinga līguma sagatavošanas dienā saskaņā ar 25.10.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 691 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu". 

Kopējā summa tiek aprēķināta patērētājiem un tā ir informatīva. Šī summa netiek pārrēķināta līzinga līguma darbības laikā, tostarp arī gadījumos, kad mainās tajā iekļautās summas, tādēļ faktisko izmaksu kopējais apmērs var būt atšķirīgs.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?