Līzings

Kā līzinga objektu pirms līguma termiņa beigām var nopirkt cita persona?

  1. Tev un trešajai personai jāaizpilda un jāparaksta Iesniegums par gala rēķina izrakstīšanu, iesniegumā atzīmējot, ka rēķins būs trešajai personai;
  2. Elektroniski parakstītu iesniegumu jānosūta mums uz e-pastu lizings@citadele.lv vai fiziski parakstītu iesnieguma oriģinālu jāiesniedz kādā no Citadeles filiālēm, abos gadījumos pievienojot trešās personas pases/ID kartes kopiju;
  3. Piecu darba dienu laikā izrakstīsim gala rēķinu (visiem aktīvajiem rēķiniem ir jābūt apmaksātiem) un nosūtīsim uz iesniegumā norādīto e-pastu trešajai personai;
  4. Pēc apmaksas saņemšanas uzliksim elektronisko atsavināšanas atzīmi CSDD datu bāzē par īpašuma tiesību nodošanu trešajai personai;
  5. Trešā persona saņems apstiprinājuma e-pastu par īpašnieka maiņu CSDD;
  6. Trešajai personai jādodas uz CSDD un piecu kalendāro dienu laikā no e-pasta saņemšanas jāpārreģistrē īpašuma tiesības:

    – e-CSDD, kurā pēc autorizācijas jāizvēlas sadaļa “Darbības ar transportlīdzekļiem” > Reģistrācijas apliecības saņemšana. Detalizēta informācija CSDD mājaslapā;
    – jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā klātienē.

Vēršam uzmanību, ka līzinga objekts pēc atsavināšanas atzīmes uzlikšanas nevar piedalīties ceļu satiksmē, kamēr nav pārreģistrēts uz jauno īpašnieku, jo iepriekšējā OCTA vairs nav spēkā.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?