Apdrošināšana

Kā rīkoties, ja ir noticis KASKO apdrošināšanas negadījums?

1. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, paziņo Valsts policijai vai arī aizpildi Sasakņoto paziņojumu.  Ņem vērā, ka Saskaņotā paziņojuma aizpildīšana ir iespējama tikai gadījumos, ja negadījumā ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi un, ja abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji var vienoties par negadījuma apstākļiem. Nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt. Jebkurā citā situācijā, auto vadītājiem par notikušo negadījumu ir jāpaziņo Ceļu policijai.

2. Ja noticis negadījums un nepieciešama palīdzība uz ceļa, droši zvani savam apdrošinātājam, vai piesaki atlīdzību apdrošinātāja mājas lapā:

Apdrošināšanas sabiedrība Piesaki atlīdzību pa tālruni Aizpildi pieteikumu internetā
AAS BALTA +371 67533375 www.balta.lv
AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams +371 67080440 www.ban.lv
AAS BTA Baltic Insurance Company +371 26121212 www.bta.lv
Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle +371 67558888 www.compensa.lv
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle 1887, zvanot no ārzemēm +371 67081887 www.ergo.lv
ADB Gjensidige Latvijas filiāle  +371  67112222 www.gjensidige.lv
If P&C Insurance AS +371 67338333 www.if.lv

3. Ja nepieciešama palīdzība no mūsu puses, lūdzu:

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?