Turētājbankas pakalpojumi

Kas emitē obligācijas?

Obligācijas emitē valdības, pašvaldības, kā arī uzņēmumi. Latvijā, Igaunijā un Lietuvā emitē gan valsts, gan korporatīvās obligācijas.  2021.gadā 6. decembrī Valsts kase Latvijas Republikas vārdā pirmo reizi emitēja valsts ilgtspējīgās eiroobligācijas ar dzēšanas termiņu astoņi gadi, piesaistot finansējumu 600 miljonu eiro apmērā ar ienesīgumu 0,263% un fiksējot kupona likmi 0,250%.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?