ABLV/PNB bankas klientiem

Kas jāņem līdzi noguldītājiem, dodoties uz bankas filiāli?

Privātpersonai: pase vai personas apliecība (ID karte)

Privātpersonas pārstāvim: pase vai personas apliecība (ID karte), kā arī notariāli apstiprināta pilnvara. Nav derīgas ne bankas Citadele, ne “ABLV Bank” iekšējās pilnvaras.

Juridiskai personai:

  • Pārstāvēt tiesīgās personas pase vai personas apliecība (ID karte).
  • Ja juridisko personu ir tiesīgas pārstāvēt tikai vairākas personas kopīgi, tad tām visām vienlaicīgi ir jāierodas bankā.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?