LKB Life klientiem

Naudas izmaksas kārtība

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrība CBL Life un banka Citadele ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Krājbankas meitas sabiedrību - likvidējamo AAS “LKB Life” par pakalpojumu sniegšanu līdzšinējiem LKB Life klientiem.

Daļu LKB Life ar klientiem noslēgto dzīvības apdrošināšanas līgumu ir pārņēmusi CBL Life, savukārt tiem klientiem, ar kuriem LKB Life dzīvības apdrošināšanas līgumus izbeigs, atbilstoši LKB Life sniegtajām norādēm, banka Citadele veiks uzkrājuma summu izmaksu.

Informācija līdzšinējiem LKB Life klientiem, kuri noslēguši “Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu 1000+” līgumu

CBL Life ir pārņēmusi visus LKB Life ar klientiem noslēgtos “Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu 1000+” līgumus. Līdz ar to līdzšinējie LKB klienti, ar kuriem ir noslēgti šādi līgumi, ir kļuvuši par CBL Life klientiem. CBL Life pārņemtos līgumus turpina pildīt ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus paredzēja LKB Life, tajā skaitā saglabājas garantētā procentu likme. Uz CBL Life šiem klientiem ir pārgājusi tāda uzkrājuma summa, kādu aprēķinājis LKB Life.

Informācija līdzšinējiem LKB Life klientiem, kuriem LKB Life paziņojis par dzīvības apdrošināšanas līguma izbeigšanu un uzkrājuma izmaksu

Banka Citadele veiks uzkrājuma summu izmaksu, atbilstoši bankā iesniegtajam LKB Life personificētu klientu sarakstam, kurā ir norādīti uzkrājumu summu saņēmēji un izmaksājamās naudas summas. Finansējumu izmaksām nodrošina LKB Life.

Svarīga informācija!

Nākot uz izvēlēto bankas filiāli, noteikti paņemiet līdzi pasi vai LR personas apliecību! Ja esat privātpersonas pārstāvis, paņemiet līdzi pasi vai LR personas apliecību, kā arī notariāli apstiprinātu pilnvaru. Uzņēmuma pārstāvim jāņem līdzi pase vai LR personas apliecība, statūti (aktuālā redakcijā) un lēmums par amatpersonu iecelšanu.

Nauda tiks izmaksāta EUR valūtā vienā transakcijā. Ja dzīvības apdrošināšanas līguma uzkrājums ir bijis citā valūtā, LKB Life būs aprēķinājis un bankai Citadele paziņojis izmaksājamo naudas summu EUR. Visas neizmaksātās garantētās atlīdzības, kas bija aprēķinātas latos (LVL), automātiski tiks konvertētas uz EUR pēc oficiālā maiņas kursa (1 LVL - 0.702804 EUR).