Uzkrājumi

Kā mainīt depozīta automātiskās atjaunošanas nosacījumu?

Ja vēlies, lai pēc termiņnoguldījuma līguma beigām tas netiktu automātiski pagarināts, iesniedz bankā iesniegumu par termiņdepozīta automātiskas pagarināšanas atsaukumu līdz tekošā termiņdepozīta noguldīšanas perioda beigām, bet ne vēlāk kā 15 kalendāra dienu laikā pēc nākamā Termiņdepozīta noguldīšanas perioda sākuma.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?