Uzkrājumi

Kādas procentu likmes tiek piemērotas noguldījumiem, kas tiek automātiski pagarināti?

Uz noguldījumiem, kas tiek automātiski atjaunoti, attiecas noguldījuma līguma noteikumi un nosacījumi, tai skaitā termiņdepozīta procentu likme, kas ir spēkā termiņdepozīta noguldījuma pagarināšanas brīdī.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?