Sankcijas

Kā rīkoties, ja ir aizdomas par sankciju pārkāpumu?

Ja klientam ir aizdomas, ka notiek ANO, Eiropas Savienības vai nacionālo sankciju pārkāpšana vai apiešana, par to ir nepieciešams nekavējoties ziņot kompetentajām institūcijām, piemēram, Valsts policijai. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?