Sankcijas

Kā sankcijas ietekmē bankas sniegtos pakalpojumus?

Banka nesniedz finanšu pakalpojumus, ja ir piemērojamas sankcijas vai ja klients pēc bankas pieprasījuma neiesniedz sankciju riska izslēgšanai nepieciešamo informāciju, vai ja pakalpojuma sniegšana radītu nepieņemamu sankciju pārkāpuma vai apiešanas risku. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?