Sankcijas

Kāda ir bankas sankciju politika?

Bankai ir nulles tolerances politika pret sankciju pārkāpumiem un sankciju apiešanas mēģinājumiem.  

Banka Citadele finanšu pakalpojumu sniegšanā pilnībā ievēro starptautiskās, nacionālās un ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankcijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. ASV OFAC sankcijas banka ievēro maksājumiem visās valūtās. 

Bankai ir tiesības pārtraukt sadarbību ar klientiem, uz kuriem tieši vai netieši, pilnība vai daļēji ir attiecināmas sankcijas vai pastāv pamatotas aizdomas, ka tie varētu būt iesaistīti sankciju pārkāpšanā vai apiešanā. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?