Sankcijas

Vai bankas klientiem ir jāievēro sankcijas?

Visām personām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās – ANO un Eiropas Savienības – un nacionālās sankcijas. Tāpat Citadele, kā Latvijā reģistrēta finanšu iestāde, saskaņā ar likumu ievērojam ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja jeb OFAC sankcijas. ASV OFAC sankcijas ievērojam maksājumiem visās valūtās atbilstoši iekšējiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem.
Starptautiskās un nacionālās sankcijas ir tieši piemērojamas, un tās ir jāpiemēro nekavējoties un bez atsevišķas atļaujas saņemšanas.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?