Sankcijas

Kas ir sankcijas?

Sankcijas ir ierobežojum, kas, atbilstoši starptautiskajām tiesībām, vērsti pret kādu juridisku vai fizisku personu, valsti, teritoriju vai citu vienību, vai pret noteikta veida precēm vai pakalpojumiem. Tos pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācija vai Eiropas Savienība, vai kāda valsts.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?