Sankcijas

Vai es varu izņemt EUR banknotes izmantošanai Krievijā vai Baltkrievijā?

Eiropas Savienības sankcijas aizliedz pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkuras dalībvalsts oficiālajā valūtā denominētas banknotes Krievijai vai Baltkrievijai vai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai Baltkrievijā. Vienīgais izņēmums ir tad, ja klients izmanto šīs banknotes personīgai lietošanai, ceļojot uz Krieviju vai Baltkrieviju, vai arī klienta tuvākajiem ģimenes locekļiem, kas ceļo kopā. Izņēmumu nevar attiecināt uz banknošu izmantošanu komerciāliem mērķiem vai saimnieciskās darbības veikšanai. Turklāt izņēmumu nevar izmantot, lai nogādātu skaidru naudu paziņām, draugiem vai vecākiem šajās valstīs, jo izņēmums attiecas tikai uz tiem, kas ceļo. Tas attiecas tikai uz fizisku personu un viņu ģimenes locekļu vajadzībām ceļojuma laikā. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?