Sankcijas

Kādas ir sankciju risku paaugstinošas pazīmes?

Banka aicina ņemt vērā šādas sankciju risku paaugstinošās pazīmes 

 1. saimnieciskā darbība ir saistīta ar teritoriju vai valsti, uz kuru attiecināmas sankcijas, vai šādas teritorijas vai valsts pierobežu; 
 2. saimnieciskā darbība ir saistīta ar militāro nozari, sektorālajās sankcijās noteikto vai divējādā lietojuma preču tirdzniecību, ražošanu, eksportu vai importu vai specializētajām ārvalstu aģentūrām (militārajiem konstruktoru birojiem, kosmosa tehnoloģiju pētniecības aģentūrām u.tml.); 
 3. saimnieciskā darbība neatbilst deklarētajai saimnieciskajai vai personiskajai darbībai vai informācija par darījuma partneri neatbilst tā saimnieciskajai vai personiskajai darbībai; 
 4. klientam raksturīga sadarbība ar uzņēmumiem, kuriem piemīt reālas saimnieciskās darbības pazīmes un kuru darbība kalpo, lai slēptu nelikumīgu finanšu darbību, tostarp patieso labuma guvēju vai saimniecisko darbību, (front company) vai sadarbība ar uzņēmumiem, kuri ilgāku laika periodu neveic aktīvu saimniecisko darbību un kuru akcionāri, direktori vai sekretāri ir neaktīvi uzņēmumi, (shelf company);
 5. maksājumu klienta sadarbības partnera vietā veic trešā persona, kas ir to teritoriju vai valstu rezidents, uz kurām attiecināmas sankcijas, vai klients veic maksājumus tādas trešās personas vietā, kas ir to teritoriju vai valstu rezidents, uz kurām attiecināmas sankcijas; 
 6. klients izmanto pakalpojumu, kura rezultātā klienta preces tiek pārvadātas teritorijā vai valstī, uz ko attiecināmas sektorālās sankcijas, vai šādas valsts vai teritorijas pierobežā; 
 7. klients sadarbojas ar pakalpojumu sniedzēju, par kuru publiski ir pieejama informācija, ka tas sniedz pakalpojumus kompānijām, kas darbojas teritorijā vai valstī, pret kuru noteiktas sankcijas; 
 8. klienta darījumos iesaistīto preču pārvadājumi notiek teritorijā vai valstī, uz kuru attiecināmas sektorālās sankcijas, vai šādas teritorijas vai valsts pierobežā, izmantojot transportlīdzekļus, kuru maršruti nav precīzi izsekojami publiski pieejamos interneta resursos; 
 9. darījumos iesaistīto preču vai pakalpojumu cena būtiski atšķiras no vidējās tirgus cenas, darījumos iesaistīto preču transporta vai uzglabāšanas veids, maršruts, iepakojums vai citas pazīmes neatbilst vispārējai praksei nozarē; 
 10. vieni un tie paši darījumu pamatojošie dokumenti, lai pamatotu vairākus nesaistītus darījumus; 
 11. darījumu pamatojošie dokumenti satur viltojuma pazīmes, kas liecina par iespējamu izvairīšanos no sankciju izpildes; 
 12. bezkonta naudas pārvedumos līdzekļi tiek pārskaitīti vai saņemti no valstīm vai teritorijām, kas saistītas ar sankcijās aizliegto preču un pakalpojumu eksportu, vai tas notiek šādu valstu vai teritoriju tuvumā. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?