Informācija klientiem saistībā ar kara darbībām Ukrainā

Vai ir iespēja veikt un saņemt maksājumus uz Krieviju un/vai Baltkrieviju? (privātpersonām)

Jā, ja vien maksājumi nav saistīti ar sankcijām – sankcionētajām bankām, precēm vai pakalpojumiem utt.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?