Informācija klientiem saistībā ar kara darbībām Ukrainā

Kāpēc manus ienākošos/izejošos maksājumus ietekmē sankcijas?

Citadeles darbību regulē Kredītiestāžu likums un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums, kā arī citi tiesību akti, tostarp Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas izdotie normatīvie akti. Mums ir pienākums neizpildīt maksājuma uzdevumu, ja tas neatbilst Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam, un mūsu darbības standartiem un principiem.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?