Informācija klientiem saistībā ar kara darbībām Ukrainā

Vai Krievijas pilsoņi, kuri dzīvo Latvijā un saņem Krievijas pensiju vai pabalstus, varēs tos saņemt arī turpmāk? Kā pensiju fondi tiks pārskaitīti uz Latvijas banku kontiem?

To vistiešāk ietekmē tas, vai banka, kas veic pensiju maksājumus, ir iekļauta sankciju sarakstā. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pensijas ir iekļāvusi pamatvajadzību sarakstā, tāpēc, ja nauda nonāks Latvijas bankās, pensija tiks izmaksāta. Gadījumos, kur naudas pārskaitījumi notiek starp vairākām valstīm, lūdzam ņemt vērā garo apstiprināšanas ķēdīti un to, ka naudas plūsma var būt aizturēta.  
FKTK sadarbosies arī ar ārvalstu kolēģiem, lai izvairītos no sankcijām pret tiem, kam no tām nav jācieš.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?