Finanšu drošībai

Nedalies ar personīgu informāciju

Nekad nedz telefoniski, nedz internetā neatsaucies aicinājumiem sniegt informāciju par bankas pieejām, maksājumu kartēm, parolēm un kodiem, kā arī neievadi šos datus atsūtītajās interneta saitēs. Vienmēr atceries, ka bankas vai policijas darbinieki nekad nevaicās pēc konta piekļuves datiem. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?