Maksājumi

Kas ir zibmaksājums?

Zibmaksājums ir EUR valūtas naudas pārskaitījums uz Zibmaksājumu bankām 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā, ieskaitot svētku dienas, izpildot klientu maksājumus dažu sekunžu laikā un dodot iespēju saņemto naudu uzreiz izmantot. Zibmaksājumus iespējams izpildīt vienīgi uz tām Eiropas savienības bankām, kas ir pievienojušās zibmaksājumu (SEPA Instant Credit Transfer) sistēmai un saņēmēja banka ir sasniedzama caur EBA klīringu.

Par zibmaksājuma izpildi tiek piemērota tā pati komisijas maksa, kas par SEPA maksājuma izpildi, tādējādi nodrošinot klientiem augsta līmeņa maksājumu izpildes servisu.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?