Maksājumi

Vai EUR maksājums uz ES valstīm vienmēr tiks izpildīts kā SEPA maksājums?

Nē, maksājuma saņēmējvalsts nav viennozīmīgs rādītājs, lai maksājums tiktu izpildīts kā SEPA maksājums. SEPA maksājumam ir šādi nosacījumi: maksājuma valūtai jābūt EUR, saņēmējbankai jāpiedalās SEPA shēmā, saņēmēja kontam jābūt norādītam IBAN, maksājumam jābūt ar standarta prioritāti un dalītas komisijas tipu (SHA). Uzzināt, kuras bankas piedalās SEPA sistēmā, var šeit.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?