Iepirkšanās internetā

Vai esošais kodu kalkulators būs lietojams turpmāk?

Atkarībā no bankas piedāvātā drošas autentifikācijas risinājuma klientam būs iespēja turpināt izmantot līdzšinējo kodu karti vai kodu kalkulatoru, ja klientam jau šobrīd tāds ir izsniegts.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?