Iepirkšanās internetā

Vai stingrā autentifikācija ir obligāta, veicot visus maksājumus?

Pieļaujams, ka maksājumiem par nelielām summām un zināmiem pakalpojumu sniedzējiem var būt vienkāršāka klienta autentifikācijas procedūra.

Atkāpes pieļaujamas šādiem maksājumiem:

  • maza apmēra maksājumiem jeb tā saucamajiem mikromaksājumiem – līdz 30 EUR vienam maksājumam.
  • maksājumiem uzticamiem saņēmējam, kas iekļauts apstiprināto maksājumu sarakstā vai baltajā sarakstā (white list).
  • darījumiem starp viena klienta diviem kontiem vienā un tajā pašā bankā.
  • maksājumiem vienas bankas ietvaros, ja to pieļauj bankas veiktais risku novērtējums.

Minētos izņēmumus nosaka katra banka atsevišķi.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?