Iepirkšanās internetā

Kāpēc ir nepieciešama stingrā autentifikācija?

Ņemot vērā apdraudējumu pieaugumu, straujo tehnoloģiju attīstību un tendences attālināto pakalpojumu izmantošanā banku klientu vidū, vairāk uzmanības ir nepieciešams veltīt interneta maksājumu drošībai. Stingrā autentifikācija ir loģisks solis interneta maksājumu drošības pilnveidošanai.

Atbilstoši Eiropas Banku iestādes pamatnostādnēm FKTK ir mainījusi tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības noteikumus, prasot pilnveidot maksājumu drošību internetā.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?