Iepirkšanās internetā

Kas ir droša divu faktoru klientu autentifikācija jeb stingrā autentifikācija?

Autentifikācija ir attālināts kādas personas atpazīšanas process. Finanšu pakalpojuma lietotājam internetbankās tas nozīmē, ka, pirms dot atļauju veikt darījumu, tiek noskaidrots, vai lietotājs ir tā persona, par ko uzdodas.

Parasti atpazīšanas (autentifikācijas) līdzekļi balstās uz kādu no trim elementiem vai faktoriem:

  • lietotājs kaut ko zina (piem., paroli vai identifikācijas numuru – PIN),
  • lietotājam kaut kas pieder (piem., MobileSCAN, kodu karte, kodu kalkulators u.c.),
  • pamatojoties uz lietotāja biometriskajām īpašībām (piem., balss, pirkstu nospiedumi u.c.).

Stingrā autentifikācija ir process, kurā tiek izmantoti vismaz divi no iepriekšminētajiem autentifikācijas faktoriem, piemēram, kodu kalkulatora kods un PIN kods. Turklāt vienam no šiem elementiem ir jābūt unikālam un otrreiz neizmantojamam.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?