Kļūsti par klientu

Vai manam uzņēmuma var atteikt kļūt par bankas klientu?

Banka var atteikt kļūt par klientu tiesību aktos noteiktos gadījumos un saskaņā ar bankas iekšējiem noteikumiem, piemēram, ja banka nevar pārliecināties par uzņēmuma ienākumu likumību vai ja pilnvarotā persona sniedz bankai nepatiesu informāciju. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?