Kļūsti par klientu

Kādēļ es nevaru izmantot savu internetbanku, lai aizpildītu un parakstītu pieteikumu?

Lai aizpildītu pieteikumu ir jāizmanto kvalificēts elektroniskais paraksts, kas juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs parakstam ar roku. Latvijā kvalificētie elektroniskie paraksti ir: 

  • SmartID QES; 
  • LVRTC uzturētais eParaksts. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?