Kļūsti par klientu

Vai mani dati ir drošībā?

Mēs garantējam tavu Personas datu neizpaušanu un drošību, veicot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus. Piekļuves tiesības taviem personas datiem ir tikai bankas un mūsu sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem. Veicot tavu personas datu nosūtīšanu šifrētā veidā, tiek nodrošināta datortīkla, personālo ierīču aizsardzība, datu rezerves kopēšana u.c. pasākumi kas veic datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu. Detalizētāka informācija pieejama mūsu Privātuma aizsardzības noteikumos.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?