Kļūsti par klientu

Kā atvērt patērētāja pamatkontu?

  • Pamatkonta atvēršana ir iespējama tikai klātienē, tādēļ aicinām rezervēt tikšanās laiku kādā no Citadele filiālēm. Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam, kura derīguma termiņš nav beidzies.
  • Jums būs jāiesniedz iesniegums pamatkonta pakalpojumu saņemšanai, kurš ietver arī apliecinājumu par to,  ka Jums nav maksājumu vai norēķinu konta nevienā citā kredītiestādē Latvijā.
  • Banka var pieprasīt arī citu pamatkonta atvēršanai nepieciešamo informāciju.

Vēršam uzmanību, ka Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā ir noteiktas arī kredītiestādes tiesības un pienākumi pamatkonta atvēršanas atteikšanai un tā slēgšanai.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?