Kļūsti par klientu

Kas ir patērētāja pamatkonts?

Patērētāja pamatkonts ir maksājumu konts ar pamatfunkcijām. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2014. gada 23. jūlijā pieņemtu  direktīvu 2014/92/ES “Par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām” un Latvijas Republikas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu tiesības uz šādu kontu ir ikvienam Eiropas Savienības rezidentam - patērētajam, ja viņam nav cita atvērta konta kādā no bankām Latvijā. Pamatkonts nav paredzēts saimnieciskajai vai profesionālajai darbībai. Citadelē pamatkonts tiek atvērts ar maksājumu karti Mastercard Debit.

Pamatkonta pakalpojums var tikt atteikts un izbeigts Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajos gadījumos.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?