Citadeles mobilā lietotne

Kā maksājumu formā iekopēt datus no rēķina PDF formātā?

Lai iOS lietotāji iekopētu datus no PDF (piemēram, no rēķina elektroniskā formā) mobilās lietotnes ievadlaukos, sākumā saglabājiet PDF dokumentu iBooks lietotnē, un tad veiciet datu kopēšanu, atverot PDF failu iBooks lietotnē.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?