Līzings

Nepieciešamie dokumenti līzinga noformēšanai juridiskām personām

  1. Aizpildīts un parakstīts līzinga pieteikums;

    – Aizpildīt pieteikumu.
    – Lejupielādēt pieteikuma formas

  2. Pilns iepriekšējā finanšu gada pārskats;
  3. Operatīvā bilance un peļņas - zaudējumu aprēķins;
  4. Pilnvarotās personas personu apliecinoša dokumenta kopija;
  5. Automašīnas vērtējums (ja auto ir lietots, iespējams iesniegt pēc indikatīvā lēmuma, kas saņemts no Citadele Leasing).

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?