Līzings

Kas ir EURIBOR?

EURIBOR ir starpbanku vidējā EUR aizdošanas likme noteiktam laika posmam, un tās piemērošanu pārvalda EMMI (Eiropas Naudas Tirgus Institūts) vai cita starptautiski atzīta organizācija. Tas ir Eiropas Naudas Tirgus Institūta (EMMI) noteiktais EURIBOR indekss (likme) ar kādu bankas aizņemas līdzekļus Eiropas Savienības valstu starpbanku tirgū.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?