Līzings

Kas ir gada procentu likme (GPL)?

Gada procentu likme (GPL) ir finanšu līzinga finansējuma kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no piešķirtās finansējuma summas, iekļaujot finansējuma kopējās izmaksas. GPL aprēķina saskaņā ar 25.10.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.691 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu", pieņemot, ka: 

  • līzinga līgums ir spēkā no tā noslēgšanas dienas līdz līzinga termiņa beigām; 
  • finansējuma summa ir izsniegta vienā maksājumā finansētāja noteiktajā komisijas maksas rēķina apmaksas datumā;
  • līzinga līguma sagatavošanas dienā noteiktā procentu likme ir spēkā visu līzinga līguma darbības termiņu;
  • klients (patērētājs) pildīs savas saistības līzinga līgumā noteiktajā kārtībā.

Izmaksas par līzinga objekta apdrošināšanu, reģistrāciju, kā arī citi izdevumi, kuru apmēru nenosaka finansētājs, nav iekļautas līzinga kopējās izmaksās, aprēķinot GPL. 

GPL tiek aprēķināta klientiem (patērētājiem) un tā ir informatīva. GPL netiek pārrēķināta līzinga līguma darbības laikā, tostarp arī gadījumos, kad mainās tajā iekļautie rādītāji un summas. GPL aprēķina, lai klients (patērētājs) varētu salīdzināt dažādus piedāvājumus.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?