Līzings

Kas jādara, kad samaksāts pēdējais finanšu līzinga rēķins?

  1. Pēc pēdējā rēķina apmaksas saņemšanas līzinga objektam uzliksim elektronisko atsavināšanas atzīmi CSDD datu bāzē par īpašuma tiesību nodošanu.
  2. Sagaidi apstiprinājuma e-pastu par īpašnieka maiņu CSDD un piecu kalendāro dienu laikā pēc e-pasta saņemšanas pārreģistrē īpašuma tiesības:

    – e-CSDD, kurā pēc autorizācijas jāizvēlas sadaļa “Darbības ar transportlīdzekļiem” > Reģistrācijas apliecības saņemšana. Detalizēta informācija CSDD mājaslapā.
    – jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā klātienē.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?