Līzings

Kā nodot operatīva līzinga (nomas) objektu nomas termiņa beigās?

Operatīvā līzinga (nomas) objekts jānodod līgumā norādītajam atpakļpirkuma devējam. Nomas objektam tā atdošanas brīdī jāatbilst līgumā noteiktajām prasībām.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?