Apdrošināšana

Kas ir iekļauts Tehnikas apdrošināšanā? Kā tā darbojas?

Tehnikas apdrošināšana (CPM) sniedz aizsardzību pret finansiālajām sekām, kas var rasties tehnikas zādzības, bojājumu vai pilnīgas bojāejas dēļ. 
Tiek apdrošināta tehnika, kas izmantota, lauksaimniecībā, meža izstrādē, būvniecībā, ceļu būvē, karjerās, noliktavās, kā arī citas specializētu darbu veikšanai paredzētas tehnikas vienības vai mobilas iekārtas.

Apdrošināšanas segumā iekļauti:

  • Nosauktie riski: uguns risks, dabas stihisko postu risks, trešo personu ļaunprātīga rīcības risks (zādzība, laupīšana, apzagšana vai vandālisms);
  • Visi riski: tehnikas pēkšņi un neparedzēti bojājumi vai bojāejas, zādzības, apzagšanas vai laupīšanas gadījumi, ieskaitot arī visus nosauktos riskus. 
  • Papildus riski: dalība ceļu satiksmē, tehnikas pārvadāšana, pašaizdegšanās, kravas apdrošināšana, tehnikas aizvietošana u.c. 

Lūgums iepazīties ar pilniem apdrošināšanas noteikumiem un apdrošināšanas piedāvājumu, lai izprastu Jūsu individuālo piedāvājumu.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?