Apdrošināšana

Kas ir iekļauts KASKO apdrošināšanā? Kā tā darbojas?

KASKO ir sauszemes transportlīdzekļu un to papildaprīkojumu apdrošināšana. KASKO pasargā no zaudējumiem, kas var rasties transportlīdzekļa zādzības, bojājumu vai pilnīgas bojāejas gadījumos. Apdrošinātājs sniegs bezmaksas palīdzību uz ceļa vai pat piedāvās maiņas auto, kamēr tavs transportlīdzeklis atradīsies remontā.

KASKO segumā iekļauti:

  • Pamatriski: ceļu satiksmes negadījums, uguns, dabas stihijas, vandālisms, zādzība, laupīšana, stiklojums, dzīvnieku nodarītie bojājumi, transportēšana, palīdzība uz ceļa. 
  • Papildus riski: transportlīdzekļa aizvietošana, bagāžas apdrošināšanu, remonts izvēlētā servisā, nelaimes gadījumu apdrošināšana, hidrotrieciens, neatbilstošas degvielas iepildes risks, atslēgu atjaunošana, u.c. riski.

Precīzu informāciju par tava transportlīdzekļa apdrošinātiem riskiem, lūdzu, skati savā KASKO piedāvājumā vai polisē.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?