Apdrošināšana

Vai OCTA segs zaudējumus manam transportlīdzeklim, ja noticis negadījums?

Ja negadījumā esi vainīgs, tad OCTA nesegs bojājumus tavam transportlīdzeklim. OCTA nodrošina aizsardzību tikai trešajām personām, kuras cieš no negadījuma, ko izraisa tavs transportlīdzeklis.
Ja negadījumā esi cietušais un vainīgais ir zināms, negadījumā vainīgās puses OCTA segs radušos zaudējumus tev un tavam trasportlīdzeklim.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?