Apdrošināšana

Ko apdrošina OCTA?

Iegādājoties OCTA polisi, persona apdrošina savu atbildību pret iespējamu kaitējumu trešajām personām, kas var rasties  negadījuma rezultātā, ko ir izraisījis apdrošinātais transportlīdzeklis. Šāds kaitējums var ietvert gan mantiskos zaudējumus citu personu mantai (tai skaitā transportlīdzeklim), gan ķermeņa traumas, kas cietušajām personām ir nodarītas negadījuma laikā.
Sīkāk par to, ko OCTA apdrošina, var izlasīt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?